Verktygsframtagning

Verktyget är kärnan i tillverkningen och ger förutsättningar för en effektiv och kvalitetssäkrad produktion. Vi använder vår samlade erfarenhet från framtagning av hundratals verktyg genom åren. Genom användande av utstuderade och beprövade metoder, som vi systematisk går igenom för varje verktyg som tillverkas för våra kunder. Detta ger förutsättningar för en snabb produktionsstart utan genomgripande justeringar på verktygen.

 

Vi använder noga utvärderade leverantörer ifrån Sverige, Europa och Asien – allt beroende på krav och ledtider. Verktyg tillverkade utanför Sverige testas noga innan vi tar hem dem till fabriken, vid eventuella  behov av ändringar görs de oftast med lokala leverantörer för en effektiv process.

 

Vi har en egen verkstad för löpande underhåll och mindre justeringar.

 

Besöksadress

Gustavsborgsvägen 7

284 34 Perstorp

Pekå Plast AB

Box 99

284 22 Perstorp