Förädling

En del produkter behöver vidareförädling som inte är lämplig att automatisera eller utföra direkt vid formsprutningen. Vi har möjlighet till att vidareförädla genom automation eller manuella moment. Prägling, tampongtryckning, fräsning och borrning är några exempel på vad vi kan erbjuda.

 

Besöksadress

Gustavsborgsvägen 7

284 34 Perstorp

Pekå Plast AB

Box 99

284 22 Perstorp