25 formsprutor upp till 2 200 ton och 17 kg skottvikt, fördelade på 9 000 m2

med avancerade robotar för hantering, efterbearbetning och packning.

 

Besöksadress

Gustavsborgsvägen 7

284 34 Perstorp

Pekå Plast AB

Box 99

284 22 Perstorp